Kentsel dönüşümde arsa payı mı metrekare mi?


F. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında

Kentsel dönüşüm sürecinde, süreç tamamen arsa payı üzerinden işlemektedir. 6306 sayılı Kanun'a göre arsa payı, kentsel dönüşüm sürecinin konusunu teşkil eden anagayrimenkul hakkında alınacak kararlarda esas ölçüttür.